Construint somnis

Politica de Privacitat

CLÀUSULES LEGALS

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:

 En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

 El titular de www.jardinersgirona.cat és ALBERT FONT SERRA (en endavant JARDINERIA

 ALBERT), amb domicili Osor, CP 17161 i C/ Països Catalans, no 54. NIF 40338402J .   I , amb correu electrònic de

 contacte .

 2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de JARDINERIA ALBERT atribueix la condició d'

 USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

 Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de

 Contractació que si escau resultin de obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL: indicar domini proporciona l'accés a multitud d'informacions,

 serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") en Internet pertanyents a

 JARDINERIA ALBERT o als seus llicenciants als quals el USUARI pugui

 tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. aquesta responsabilitat

 s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En

 aquest registre el USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a

 conseqüència d'aquest registre, al USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual

 serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es

 compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis ( com per exemple serveis missatgeria

 online, correus electrònics, etc.) que JARDINERIA ALBERT ofereix a través del seu portal i amb

 caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 (i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

 (ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic -il·legal,

 d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

 (iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de JARDINERIA ALBERT, dels seus

 proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o

 qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys

 ament esmentats;

 (iv) Intentar accedir i, si cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i

 modificar o manipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es

 reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte

 a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics,

 que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que,

 al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas,

 JARDINERIA ALBERT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través

 dels fòrums, xats, xarxes socials o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES:

 JARDINERIA ALBERT compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de

 desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de

 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta

 de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les

 dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de

 caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a JARDINERIA ALBERT de les seves

 dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable,

 la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del

 tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

 Així mateix, JARDINERIA ALBERT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de

 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu

 consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

 JARDINERIA ALBERT per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat

 intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la

 mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o

 logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes

 d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JARDINERIA

 ALBERT o bé dels seus llicenciants.

 Tots els drets reservats. En virtut de el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la

 Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució

 i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o

 part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per

 qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de JARDINERIA ALBERT. L'usuari es compromet

 a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JARDINERIA ALBERT.

 Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los

 en

el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i

 exclusivament, per al seu ús personal i privat. l'usuari haurà d'abstenir de suprimir, alterar,

 eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués

 instal·lat al les pàgines de JARDINERIA ALBERT.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

 JARDINERIA ALBERT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol

 naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts,

 falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els

 continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS:

 JARDINERIA ALBERT es reserva el dret de efectuar sense previ avís les modificacions que

 consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis

 que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o

 localitzats en el seu portal.

 

8. ENLLAÇOS: En el cas que a www.jardinersgirona.cat es disposessin enllaços o hipervíncles

 provinents o sortints d’altres llocs d'Internet, JARDINERIA ALBERT no exercirà cap tipus

 de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JARDINERIA ALBERT assumirà cap

 responsabilitat pels continguts d'algun enllaços pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà

 la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i

 constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles

 o altres llocs d'Internet.

 Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació,

 fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ:

 JARDINERIA ALBERT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts

 sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin

 les presents Condicions Generals d'Ús.

 

10. GENERALITATS:

 JARDINERIA ALBERT perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol

 utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin

 correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

 JARDINERIA ALBERT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades,

 sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en

 funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament

 publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre JARDINERIA ALBERT i el USUARI

 es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i

 tribunals de la ciutat de SANTA COLOMA DE FARNERS (GIRONA).CONTACTA'NS

Escull la forma que més prefereixis i en parlem. Fins aviat i gracies per el teu interès!

PARLAR

Móbil 659 414 653

ESCRIURE

Email:

Per enviar el formulari accepta les condicions d'ús i política de privacitat

UNEIX-TE A LA NOSTRES XARXES SOCIALS